HƯỚNG DẪN CHƠI ROK

Những điều cần biết về sách giao ước và nâng cấp lâu đài trong Rise Of Kingdoms

Trong Rise Of Kingdoms, nâng cấp lâu đài là một nhiệm vụ rất khó khăn. Bởi vì không có sự kiện cụ thể nào

Hướng dẫn cách cày Rise Of Kingdom nhanh nhất

Bạn vừa cài đặt Rise Of Kingdom và đang vật lộn để tìm cách chơi? Bạn đã chơi Rise Of Kingdom một thời gian,